Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Tarragona / Cerdanyola del Vallès

Crèdits totals

90

Crèdits obligatoris

45

Crèdits optatius

27

Crèdits pràctiques obligatòries

6

Crèdits treball fi de màster

12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Universitats participants

UAB, URV

Dades de la titulació