Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

90
Crèdits obligatoris
27
Crèdits optatius
45
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
18

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació