Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

60
Crèdits obligatoris
24
Crèdits optatius
24
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
12

Branca

Ciències Socials i Jurídiques

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació