Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Santa Coloma de Gramenet / Castelldefels / Barcelona

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

60

Crèdits obligatoris

120

Crèdits optatius

42

Crèdits pràctiques obligatòries

6

Crèdits treball fi de grau

12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Universitats participants

UPC, UB

Dades de la titulació