Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Terrassa

Crèdits totals

120
Crèdits obligatoris
70
Crèdits optatius
20
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
30

Branca

Enginyeria i Arquitectura

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Quadrimestral

Dades de la titulació