Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Titulació verificada per una altra agència d’avaluació de la qualitat. La universitat coordinadora és Universitat de Viena

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Cerdanyola del Vallès

Crèdits totals

120

Crèdits obligatoris

60

Crèdits optatius

30

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de màster

30

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Universitats participants

Stockholms Universitet, Universitat de Viena, Universitat de Maynooth, Universitat de Liubliana, Universite Lumiere Lyon II, UAB

Dades de la titulació