Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

120
Crèdits obligatoris
54
Crèdits optatius
36
Crèdits pràctiques obligatòries
15
Crèdits treball fi de màster
15

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació