Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

120
Crèdits obligatoris
36
Crèdits optatius
24
Crèdits pràctiques obligatòries
42
Crèdits treball fi de màster
18

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Universitats participants

UB, UPF

Dades de la titulació