Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Terrassa

Crèdits totals

90

Crèdits obligatoris

60

Crèdits optatius

15

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de màster

15

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Quadrimestral

Dades de la titulació