Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Igualada

Crèdits totals

180

Crèdits bàsics

66

Crèdits obligatoris

78

Crèdits optatius

24

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de grau

12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació