Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Titulació verificada per una altra agència d’avaluació de la qualitat. La universitat coordinadora és Universitat de Tours

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Cerdanyola del Vallès

Crèdits totals

120

Crèdits obligatoris

90

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de màster

30

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Universitats participants

UAB, Universitat de Tours, University of Edinburgh

Dades de la titulació