El Màster Universitari en Fisioteràpia Infantil de Blanquerna-URL, que s’imparteix a la ciutat de Barcelona, aporta un enfocament multidimensional del pacient infantil per detectar els seus dèficits i millorar, mitjançant la planificació d’un tractament basat en l’evidència científica, les capacitats funcionals i el seu nivell d’activitat i de participació en l’entorn. El programa dóna accés al doctorat i permet realitzar el Màster Universitari en Neurofisioteràpia de Blanquerna-URL amb la convalidació de 17 crèdits.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

60

Crèdits obligatoris

44

Crèdits pràctiques obligatòries

8

Crèdits treball fi de màster

8

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació