Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

180

Crèdits bàsics

48

Crèdits obligatoris

92

Crèdits optatius

20

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de grau

20

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Trimestral

Universitats participants

UB, UPC, UPF, UAB

Dades de la titulació