El grau permet desenvolupar coneixements i habilitats per liderar i crear empreses del futur a través de la innovació i el pensament estratègic. Es fomenta la internacionalització dels estudis amb un grup de docència en anglès i amb intercanvis amb universitats estrangeres per tal que els alumnes es formin com a professionals polivalents capaços de desenvolupar la seva carrera en un entorn global i competitiu. En els eixos formatius s'inclou Data Science, Direcció i Lideratge, Màrqueting i Estratègia Emprenedoria i Innovació, Direcció i Gestió Financera, Economia Global i Ètica empresarial. En les seves sortides professionals destaquen perfils com a emprenedor, director general, director d'àrea funcional, auditor i consultor.

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Curs d’inici de la implantació

2008-2009

Acreditació vàlida fins a

18/5/2026

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
60
Crèdits obligatoris
129
Crèdits optatius
39
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de grau
12

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’avaluació

Es valora que el programa formatiu es correspongui amb la temàtica i els resultats d’aprenentatge previstos i que els processos d’accés i admissió siguin fiables i equitatius.

Es valora que la informació pública de la titulació sobre accés i matrícula, activitats formatives, sistemes d’avaluació i resultats sigui fiable, completa i de fàcil accés.

Es valora que el sistema intern de garantia de la qualitat del centre s’apliqui de manera adequada i contribueixi a la millora contínua de la titulació.

Es valora que el professorat de la titulació sigui suficient i tingui l’experiència docent i investigadora necessàries perquè els i les estudiants assoleixin els objectius d’aprenentatge previstos.

Es valora que els recursos materials i els serveis d’orientació acadèmica i laboral de la titulació motivin i enriqueixin l’aprenentatge dels i les estudiants.

Es valora que els i les estudiants demostrin un bon rendiment acadèmic al llarg dels diferents cursos, i que l’alumnat ja graduat hagi assolit els resultats d’aprenentatge previstos i s’hagi inserit laboralment.

Dades de la titulació

Tens dubtes sobre què vols estudiar?

El cercador d'estudis de Canal Universitats t'ajuda a consultar l'oferta de graus i màsters universitaris oficials

Accedeix