En el Grau en Enginyeria Multimèdia de La Salle Campus Barcelona aprenem a desenvolupar continguts digitals interactius amb una visió més global i pràctica. Estudiaràs tot el procés de creació d'un producte multimèdia: des de la ideació i conceptualització del contingut, a l'estratègia a seguir, passant per la seva part artística i de disseny, la programació, la gestió i l'anàlisi del procés per a aplicar millores. Com és una enginyeria multimèdia, obtindràs una visió transversal del projecte de creació i desenvolupament d'un contingut interactiu i aprendràs a actuar de forma específica, sigui com sigui l'àrea d'aplicació: des d'apps mòbils a interfícies o videojocs.

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Curs d’inici de la implantació

2008-2009

Acreditació vàlida fins a

22/7/2027

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
63
Crèdits obligatoris
126
Crèdits optatius
31
Crèdits pràctiques obligatòries
4
Crèdits treball fi de grau
16

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’avaluació

Es valora que el programa formatiu es correspongui amb la temàtica i els resultats d’aprenentatge previstos i que els processos d’accés i admissió siguin fiables i equitatius.

Es valora que la informació pública de la titulació sobre accés i matrícula, activitats formatives, sistemes d’avaluació i resultats sigui fiable, completa i de fàcil accés.

Es valora que el sistema intern de garantia de la qualitat del centre s’apliqui de manera adequada i contribueixi a la millora contínua de la titulació.

Es valora que el professorat de la titulació sigui suficient i tingui l’experiència docent i investigadora necessàries perquè els i les estudiants assoleixin els objectius d’aprenentatge previstos.

Es valora que els recursos materials i els serveis d’orientació acadèmica i laboral de la titulació motivin i enriqueixin l’aprenentatge dels i les estudiants.

Es valora que els i les estudiants demostrin un bon rendiment acadèmic al llarg dels diferents cursos, i que l’alumnat ja graduat hagi assolit els resultats d’aprenentatge previstos i s’hagi inserit laboralment.

Dades de la titulació

Tens dubtes sobre què vols estudiar?

El cercador d'estudis de Canal Universitats t'ajuda a consultar l'oferta de graus i màsters universitaris oficials

Accedeix