Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Terrassa

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
66
Crèdits obligatoris
129
Crèdits optatius
18
Crèdits pràctiques obligatòries
15
Crèdits treball fi de grau
12

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació