Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Lleida

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

60

Crèdits obligatoris

66

Crèdits optatius

24

Crèdits pràctiques obligatòries

78

Crèdits treball fi de grau

12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació