Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus (UPF)

Seguiment de centre

13/12/2019

Visita externa acreditació

29/10/2018


Seguiment de centre

24/10/2017

Visita externa acreditació

27/9/2016


Centres adscrits

29/10/2009

Substancialment conforme