Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (UAB)

Visita externa acreditació

30/7/2020


Visita externa acreditació

7/10/2018


Visita externa acreditació

7/10/2018


Visita externa acreditació

10/11/2016

Favorable


Centres adscrits

4/2/2010

Conforme