Màster Universitari en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat (UB)

Facultat de Belles Arts

Acreditació

24/11/2020

Acreditat amb condicions

Modificació

29/7/2019

Favorable

Visita externa acreditació

27/4/2016

Favorable

Acreditació

18/4/2016

Favorable

Visita externa acreditació

7/10/2015

Verificació

30/5/2013

Favorable