Màster Universitari en Laboratori d'Anàlisis Clíniques (UPF)

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

Acreditació

2/10/2019

Acreditat

Visita externa acreditació

18/1/2017

Favorable

Acreditació dimensió addicional Recerca i docència

18/1/2017

Favorable

Acreditació

22/1/2016

Favorable

Visita externa acreditació

3/6/2015

Modificació

11/2/2015

Favorable