Modificació

19/5/2020

Favorable

Acreditació dimensió addicional Recerca i docència

18/1/2017

Favorable

Acreditació

11/6/2015

Favorable

Visita externa acreditació

3/6/2015

Modificació

18/3/2015

Favorable

Seguiment

4/12/2012

Modificació

5/10/2011

Favorable