Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (UPF)

Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus

Acreditació

26/7/2018

Acreditat

Visita externa acreditació

30/4/2018

Verificació

24/5/2012

Favorable