Saltar al contingut principal

Modificació

11/5/2020

Favorable

Visita externa acreditació

2/10/2019

Acreditació

2/10/2019

Acreditat

Acreditació dimensió addicional Recerca i docència

18/1/2017

Favorable

Acreditació dimensió addicional Internacionalització

9/11/2016

Favorable

Acreditació

22/1/2016

Acreditat

Visita externa acreditació

3/6/2015

Modificació

18/3/2015

Favorable

Seguiment

27/11/2013