Màster Universitari en Drets Sociolaborals (UAB)

Facultat de Dret

Acreditació

17/12/2020

Acreditat

Visita externa acreditació

17/2/2020

Modificació

3/7/2018

Favorable

Visita externa acreditació

28/9/2016

Favorable

Acreditació

28/9/2016

Acreditat amb excel·lència

Verificació

29/6/2012

Favorable