Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població (UAB)

Facultat de Filosofia i Lletres

Modificació

25/7/2018

Favorable

Acreditació

25/7/2016

Favorable

Verificació

23/5/2012

Favorable

Modificació

26/5/2011

Desfavorable