Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament (Escola Tècnica Wildau, UAB, Montanuniversität Leoben, Universitat Tècnica de Riga)

Escola d'Enginyeria

Acreditació

3/3/2021

Acreditat

Visita externa acreditació

23/11/2020

Modificació

4/6/2019

Favorable

Acreditació

11/10/2016

Favorable

Visita externa acreditació

14/9/2016

Verificació

19/7/2012

Favorable