Doctorat en Biotecnologia (UAB)

Escola de Doctorat

Modificació

30/10/2021

Favorable

Acreditació

11/10/2019

Acreditat amb excel·lència

Verificació

11/2/2013

Favorable