Doctorat en Demografia (UAB)

Escola de Doctorat

Acreditació

4/2/2020

Acreditat amb excel·lència

Visita externa acreditació

21/7/2019

Modificació

20/4/2018

Favorable

Verificació

11/2/2013

Favorable