Doctorat en Filologia espanyola (UAB)

Escola de Doctorat

Acreditació

24/1/2020

Acreditat amb excel·lència

Visita externa acreditació

29/7/2019

Verificació

15/5/2013

Favorable