Doctorat en Geografia (UAB)

Escola de Doctorat

Acreditació

4/2/2020

Acreditat amb excel·lència

Visita externa acreditació

21/7/2019

Verificació

15/5/2013

Favorable