Saltar al contingut principal

Doctorat en Sostenibilitat (UPC)

Escola de Doctorat

Acreditació

10/3/2022

Acreditat amb excel·lència

Visita externa acreditació

7/3/2022

Verificació

25/7/2013

Favorable