Doctorat en Traducció, gènere i estudis culturals (UVic-UCC)

Escola de Doctorat

Visita externa acreditació

12/12/2019

Acreditació

12/12/2019

Acreditat

Seguiment

20/12/2017

Verificació

10/6/2013

Favorable