Doctorat en Persona i societat al món contemporani (UAB)

Escola de Doctorat

Modificació

21/12/2020

Favorable

Modificació

31/10/2019

Favorable

Verificació

25/7/2013

Favorable