Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (UAB)

Facultat de Ciències de l'Educació

Modificació

13/11/2020

Favorable

Acreditació

21/10/2019

Acreditat

Visita externa acreditació

30/9/2019

Seguiment de centre

20/12/2017

Modificació

8/10/2015

Favorable

Acreditació

8/6/2015

Favorable

Visita externa acreditació

26/3/2015

Modificació

17/4/2013

Favorable

Modificació

17/9/2012

Favorable

Seguiment

17/11/2011

Modificació

24/5/2011

Favorable