Màster Universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (UdL)

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Acreditació

18/1/2019

Acreditat

Modificació

25/7/2018

Favorable

Visita externa acreditació

20/3/2018

Seguiment de centre

20/12/2017

Acreditació

22/5/2015

Favorable

Modificació

25/2/2015

Favorable

Seguiment

29/11/2013