Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental (UAB)

Escola d'Enginyeria

Acreditació

26/7/2018

Acreditat

Visita externa acreditació

8/2/2018

Verificació

16/4/2014

Favorable