Saltar al contingut principal

Doctorat en Educació, societat i qualitat de vida (UdL)

Escola de Doctorat

Visita externa acreditació

20/6/2022

Acreditació

20/6/2022

Acreditat

Modificació

29/10/2019

Desfavorable

Modificació

4/5/2015

Favorable

Verificació

25/7/2013

Favorable