Saltar al contingut principal

Màster Universitari en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat (UdL)

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Acreditació

5/12/2019

Acreditat

Visita externa acreditació

4/12/2019

Verificació

24/7/2015

Favorable