Saltar al contingut principal

Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció (UPC)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona

Acreditació

8/10/2019

Acreditat amb excel·lència

Visita externa acreditació

8/5/2019

Verificació

28/5/2015

Favorable