Doctorat en Biomedicina (UPF)

Escola de Doctorat

Acreditació

7/2/2019

Acreditat amb excel·lència

Visita externa acreditació

25/7/2018

Seguiment

26/1/2018

Verificació

19/9/2012

Favorable