Doctorat en Enginyeria sísmica i dinàmica estructural (Universitat Politècnica de Catalunya)

Escola de Doctorat

Seguiment

21/12/2020

Acreditat amb excel·lència

Visita externa acreditació

17/6/2019

Acreditació

17/6/2019

Acreditat amb condicions

Seguiment

20/12/2017

Verificació

17/10/2012

Favorable