Saltar al contingut principal

Doctorat en Arquitectura de computadors (Universitat Politècnica de Catalunya)

Escola de Doctorat

Seguiment

21/12/2020

Acreditat amb excel·lència

Acreditació

20/11/2019

Acreditat amb condicions

Visita externa acreditació

12/11/2019

Seguiment

20/12/2017

Verificació

19/9/2012

Favorable