Doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut (Universitat Autònoma de Barcelona)

Escola de Doctorat

Acreditació

26/4/2019

Acreditat

Visita externa acreditació

6/3/2019

Modificació

29/1/2018

Favorable

Seguiment

20/12/2017

Modificació

1/6/2016

Favorable

Verificació

17/10/2012

Favorable