Doctorat en Història de la ciència (Universitat Autònoma de Barcelona)

Escola de Doctorat

Acreditació

29/5/2019

Acreditat

Visita externa acreditació

28/5/2019

Modificació

29/1/2018

Favorable

Seguiment

20/12/2017

Verificació

17/10/2012

Favorable