Màster Universitari en Gestió Turística Sostenible de Recursos i Destins (UdL)

Escola Universitària de Turisme OSTELEA

Modificació

25/6/2018

Favorable

Verificació

30/6/2016

Desfavorable