Màster Universitari en Gestió Turística Sostenible de Recursos i Destins (UdL)

Escola Universitària de Turisme OSTELEA

Visita externa acreditació

16/4/2021

Acreditació

16/4/2021

Acreditat amb condicions

Modificació

25/6/2018

Favorable

Verificació

30/6/2016

Desfavorable