Màster Universitari en Literatura comparada: estudis literaris i culturals (UAB)

Facultat de Filosofia i Lletres

Acreditació

18/12/2015

Favorable

Seguiment

28/11/2013

Verificació

18/10/2011

Favorable

Modificació

8/6/2011

Desfavorable