Màster Universitari en Avançat en Ciències Jurídiques (UPF)

Departament de Dret

Acreditació

26/3/2020

Acreditat

Modificació

20/6/2018

Favorable

Acreditació

3/8/2015

Favorable

Modificació

29/7/2015

Favorable