Modificació

30/7/2020

Favorable

Modificació

28/5/2019

Favorable

Acreditació dimensió addicional Recerca i docència

9/2/2018

Favorable

Acreditació

28/7/2017

Favorable

Visita externa acreditació

20/6/2017

Favorable

Modificació

15/7/2014

Favorable

Seguiment

27/11/2012