Saltar al contingut principal

Modificació

12/4/2022

Favorable

Acreditació

15/7/2021

Acreditat

Visita externa acreditació

28/4/2020

Seguiment de centre

30/10/2017

Acreditació

22/5/2015

Favorable

Visita externa acreditació

17/12/2014

Modificació

1/8/2014

Favorable

Modificació

10/6/2013

Favorable

Modificació

31/7/2012

Favorable